PRET dosar analiza de risc

Efectuam analiza de risc la securitatea fizica in toata tara.

Intocmire dosare analiza in maxim 48-72 ore.Evaluator acreditat RNERSF.

Costul unei evaluari de risc la securitatea fizica depinde de urmatoarele elemente:
-obiectul de activitate al societatii comerciale
-locatia unde este situat 
-suprafata totala si suprafata construita a obiectivului
-numarul de angajati
-zona de dispunere a obiectivului
-numarul punctelor de lucru/obiectivelor

Tarif minim : 500 ron + tva /locatie (300 ron/locatie pentru mai mult de 10 locatii aflate in acelasi oras )

Documente necesare si solicitate de catre evaluatorul de risc in vederea realizarii dosarului de analiza:

 1. Certificatul de înregistrare al societății; CUI
 2. Certificatul constatator al punctului de lucru;   
 3. Actul privind dreptul de folosință asupra spaţiului/terenului; ( proprietate sau chirie )
 4. Planul de pază;daca exista
 5. Proiectul, jurnalul sau contractul de service al sistemului tehnic de securitate;
 6. Schiţa obiectivului (releveu);
 7. Contractul de prestări servicii cu societatea specializată de pază;daca exista
 8. Contractul de prestări servicii de monitorizare şi intervenţie;daca exista
 9. Organigrama societăţii;
 10. R.O.I./R.O.F./politici de securitate;
 11. Situaţia evenimentelor infracţionale care au avut loc în ultimul an în societate;
 12. Asigurări pentru persoane/bunuri.daca exista

Lipsa dosarului de analiza conform HG 301 din 2012 si instructiunea nr 9 din 1 feb 2013 a MAI prevede si amenzi intre 10.000-20.000 ron . In acelasi timp daca nu sunt indeplinite masurile de securitate propuse amenzile sunt intre 5.000 si 10.000 ron. Masurile de securitate se pun in aplicare in 30 zile de la predarea raportului de evaluare.

Instructiunea nr 9/ 2013 a M.A.I din  Legea 333/2003  completa o puteti consulta aici.