Obiectivul nostru - evaluare de risc la securitatea fizica

analiza-de-risc-la-securitatea-fizica
analiza-risc
risc evitat prin intocmirea unui dosar de analiza de risc

Ce este Evaluarea de risc la securitatea fizica ?

Evaluarea de risc in Hotararea de Guvern nr 301 din 2012 specifica ca incepand cu data de 1 iulie 2018 toate societatile comerciale din Romania au obligatia intocmirii unui dosar de evaluare de risc la securitatea fizica .

Ce presupune un dosar de analiza  risc ?

Societatile comerciale care detin spatii in care exista valori, bunuri ( calculatoare,  obiecte de valoare,  numerar  ) ce pot fi obiectul unei tentative de furt  au obligatia de a intocmi aceasta analiza de risc la securitatea fizica.
Practic acest dosar identifica toate amenitarile si vulnerabilitatile ce reprezinta un pericol atat pentru viata angajatilor libertatea persoanelor dar si care pot produce daune unei societati comerciale .
In urma raportului acestui dosar se iau masuri care limiteaza sau elimina aceste amenintari.
Dosarul de analiza de risc este intocmit de un evaluator avizat de catre Politia Romana iar acesta contine o lista de masuri ce necesita a fi aplicate pentru a diminua riscurile in fata hotilor.  Acest standard a fost impus de catre Uniunea Europeana si obliga fiecare societate comerciala in a lua masuri de protectie si preventie.  Aceste masuri au scop pentru a diminua riscurile ce pun in pericol viata angajatilor , clientilor si in acelasi timp protectia bunurilor si valorilor ce se afla in locatie .

Dosarul de evaluare analiza de risc .

Ca masuri de preventie se regasesc :
-montajul camerelor de supraveghere .
-montaj de folie antiefractie .
-montaj de grilaje metalice la usi si ferestre .
-montare de senzori de alarma sau senzori de miscare .
-masuri interne ale societatii comerciale care pot preveni tentativele de furt sau efractie .

Daca in acest moment aveti un plan de paza pentru o societate comerciala si doriti sa il avizati aveti nevoie de un dosar de analiza de risc la securitatea fizica. Fara acest dosar nu se mai pot aviza planurile de paza.

Durata unui dosar de analiza de risc poate varia in fuctie de mai multi factori :

 • locatia unde este situat obiectivul.
 • obiectul de activitate al societatii.
 • suprafata.
 • numarul de angajati.
 • complexitatea spatiului.
 • masurile de securitate ce necesita a fi implementate.
 • numarul punctelor de lucru – daca exista locatii cu adrese diferite se va intocmi cate un dosar pentru fiecare locatie.

Conform legii daca detineti deja o analiza de risc la securitatea fizica , acest dosar se reface in 3 conditii dupa cum urmeaza:
– la cel mult 3 ani pentru corelarea parametrilor interni si externi ai unei societati comerciale.
– in maxim 60 zile daca s a produs un incindent de securitate (vandalism, tentativa furt, spargere, distrugere etc).
– in maxim 30 zile daca spatiul a suferit modificari de arhitectura, recompartimentari interioare, sau daca societatea comerciale a schimbat domeniul de activitate.

-Lipsa dosarul de analiza de risc de securitatea fizica –

Lipsa dosarul de analiza de risc de securitatea fizica conform HG 301 din 2012 si instructiunea nr 9 din 1 feb 2013 a MAI prevede si amenzi intre 10.000-20.000 ron . In acelasi timp daca nu sunt indeplinite masurile de securitate propuse in dosarul de evaluare de risc amenzile sunt intre 5.000 si 10.000 ron. Masurile de securitate se pun in aplicare in 30 zile de la predarea raportului de evaluare.
Controalele si amenzile sunt aplicate de catre Politia Romana , jandarmerie sau reprezentanti ai primariei .

Pentru detalii despre Instructiunea nr 9/2013 a M.A.I apasati aici

Etapele dosarului de evaluare de risc la securitatea fizica:

 • efectuarea intalnirii intre evaluator si reprezentantul societatii comerciale in vederea stabilirii detaliilelor necesare pentru intocmirea raportului.
 • se semneaza contractul de prestare de servicii si contractul de confidentialitate.
 • se completeaza un chestionar unde se identifica toate aspectele generale ale obiectivului : se pozeaza intrarile in obiectiv, modalitatile de acces .
 • se identifica riscurile ce pot aparea , zonele cu vulnerabilitati .
 • se intocmeste grila de evaluare de risc si raportul de analiza de risc .
 • se preda raportul si grila de evaluare precum si masurile ce sunt necesare a fi luate de catre societatea comerciala .
 • beneficiarul pune in aplicare masurile de securitate propuse in urma efectuarii analizei de risc la securitatea fizica.

Pentru intocmirea unei documentatii sunt necesare urmatoarele documente : 

 • certificat Registru Comert al societatii ( CUI ).
 • actele care atesta dreptul de proprietate sau chirie al spatiului.
 • schite sau planuri de amplasament .
 • autorizatii legale (daca este cazul).
 • proceduri PSI-SSM .
 • daca exista contract monitorizare si interventie firma securitate.
 • daca exista contract transport valori sau bunuri cu firma securitate.
 • daca exista instructiuni si proceduri de securitate interne.
 • daca exista contract monitorizare video.
 • daca exista contract paza umana.