Etapele dosarului de analiza de risc la securitatea fizica

 

 1. efectuarea intalnirii in vederea stabilirii detaliile necesare pentru intocmirea dosarului de analiza de risc la securitatea fizica
 2. semnarea contractului de prestare de servicii si contractului de confidentialitate
 3. definirea parametrilor interni si externi care genereaza si /sau modifica riscurile la securitatea fizica a unitatii vizita la obiectiv, pozarea tuturor intrarilor in unitate, pozarea modalitatilor de aces in incinta.
 4. stabilirea metodei si a instrumentelor de lucru
 5. identificarea tuturor riscurilor la securitatea fizica, a zonelor de impact, evenimentelor si cauzelor riscului, precum si a potentialelor consecinte
 6. Intocmirea chestionarului care sa sta la baza grilei de evaluare
 7. Intocmirea raportului de evaluare si a grilei de evaluare
 8. Insusirea si aprobarea raportului de evaluare si a grilei de evaluare de catre conducatorul societatii
 9. Implementarea masurilor de securitate suplimentare,daca este cazul, sau a normelor interne necesare, propuse in urma efectuarii analizei de risc la securitatea fizica

 

Durata medie a unui raport de analiza de risc la securitatea fizica este influentat de o serie de factori: complexitatea obiectivului ( suprafata ), numarul de angajati, locatia etc. O medie a intocmirii unui raport de analiza de risc este in jur de 8-9 ore/ obiectiv.

Art 4, lit c din H G nr 301 / 11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, prevede faptul ca lipsa Analizei de risc la securitatea fizica este penalizata cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei !

Documentatia necesara referitoare la analiza de risc presupune urmatoarele documente:

 • nominalizarea unitatii, obiectul de activitate al acesteia si scopul evaluarii
 • amplasarea geografica a unitatii, vecinatatii, cai de acces, alti factori externi, cu impact asupra activitatii unitatii
 • cadru organizational intern, politici si responsabilitati privind securitatea fizica a uniatatii beneficiare
 • sursele de risc la securitatea fizica, zonele de impact, evenimentele produse si cauzele riscurilor identificate pentru unitatea evaluate, precum si potentialele consecinte asupra persoanelor si activitatii
 • analizarea riscurilor la securitatea fizica
 • stabilirea cerintelor, masurilor si mecanismelor de securitate pentru sistemul de paza ce urmeaza sa fie implementat, de ordin structural, tehnic,tehnologic si operational
 • estimarea costurilor de securitate, in functie de masurile de securitate propuse si la nivel de risc asumat
 • concluziile raportului,in care se propun una sau mai multe posibilitati de tratare a riscurilor in vederea incadrarii in domeniul acceptabil al riscului la securitatea fizica, mentionand concret dimensionarea dispozitivului de paza, zonele sau punctele controlate prin mijloace electronice de supraveghere video, efractie, control acces si alarmare, elementele de protective mecano-fizica, precum si alte masuri.

Vom intocmi grila de evaluare, specifica domeniului de activitate
Grila de evaluare specifica obiectului de activitate al unitatii beneficiare se completeaza pentru situatia in care riscul a fost tratat iar nivelul acestuia se incadreaza in domeniul riscului acceptabil.
Raportul de evaluare si tratare a riscului si grila de evaluare se semneaza de catre evaluator.

Deasemenea vom intocmi documente suport, in cadru acestora intrand: chestionare, declaratii, alte documente specifice, date obtinute si folosite in procedura de evaluare.

ATENTIE! Pentru evaluarea nivelului de securitate fizica a unui obiectiv se stabilesc doua grile ale riscului de securitate, respectiv riscul de securitate acceptabil asociat riscurilor de securitate, cu valori estimate sub pragul critic de 60%, si riscul inacceptabil asociat valorilor estimate peste pragul critic.